Jak czytać symbole umieszczone w instrukcji wykrojów?
Przedstawiamy podstawowe elementy wykroju oraz ogólne informacje dotyczące szycia. Do niektórych wykrojów załączone będą inne symbole i instrukcje. Na końcu niniejszych objaśnień znajdziesz...
Darmowy wykrój na czepek medyczny
Darmowy wykrój McCall's M8171 na czepek medyczny
Darmowy wykrój na strój medyczny
Darmowy wykrój w pdf McCall's M8170 na strój medyczny.